Disclaimer &
Privacy Policy

​Disclaimer

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Klantklik niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Klantklik aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.
 

Toepasselijk recht

Op deze website is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.
 

Informatie van derden

De eventueel op deze site geplaatste informatie die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. Klantklik is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, noch voor de toegang tot of de informatie op enige site die is gelinkt van of naar deze site.
 

​Privacy Policy

Website

Niets van de content, afbeeldingen, broncode of de opmaak van deze website mag zonder toestemming van Klantklik worden gekopieerd en/of vermenigvuldigd
 

E-mail

Informatie verzonden per e-mail (info@Klantklik.nl) inclusief de bijlage(n) is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van het bericht. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming, niet toegestaan. Klantklik staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Klantklik kan niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden. Indien een e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e-mailbericht te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen.

0
    0
    Je Winkelwagen
    Je winkelwagen is leeg.Terug naar Winkel
      Calculate Shipping